Svartkrut

Svartkrutssektionen i Stockholms Amatör Förening

Motioner till årsmötet skall vara inskickade till huvudstyrelsen innan den 7:e Januari varje år. Detta för att styrelsen skall ha tid att bereda motionerna i god till årsmötet.


Amatör Föreningen har i flertalet år haft skyttar i svenska landslaget i svartkrutsskytte.

Här kan du hitta resultat från våra egna svartkrutstävlingar.