Pistol

Pistolsektionen i Stockholms Amatör Förening


Motioner till årsmötet skall vara inskickade till huvudstyrelsen innan den 7:e Januari varje år. Detta för att styrelsen skall ha tid att bereda motionerna i god till årsmötet.Vid våra skjutningar är det obligatoriskt att medföra medlemskortet. Den som inte medför kort eller kvitto på erlagd medlemsavgift riskerar att avvisas från skjutningen. Den som mot förmodan inte fått sitt medlemskort ombedes kontakta ordförande i pistolsektionen.

Intresseanmälan för Prova-på skytte PDF-fil-->


Krav för aktivitetsintyg

Aktivitetsintyg (PDF)

Hur siktar man när man skjuter pistol?

Medaljkrav för pistolskytte.

Skjutprotokoll i zip-format.


Skottredovisning -->