Pistolstyrelsen

Stockholms Amatör Förening

Stockholm Amatör Förening

Pistolstyrelsen

Pistolstyrelsen i Stockholms Amatör Förening

 

Ordförande: Conny S.

Vice Ordförande: Hannu K.

Sekreterare: Manne B.

Utbildningsansvarig:  Björn R.

Materialansvarig: Dennis S.

Arbetsinsatsansvarig: Henrik J.

Resultatansvarig: Henrik J.

Hacksjöansvarig: David L.