Pistolstyrelsen

Stockholm Amatör Förening

Pistolstyrelsen

Pistolstyrelsen i Stockholms Amatör Förening

 

Ordförande: Conny S.

Vice Ordförande: Dennis S.

Sekreterare: Manne B.

Utbildningsansvarig: Manne B.

Materialansvarig: Dennis S.

Hacksjöansvarig: Conny S.