97 Allan Mossbergs Minne

Idrottssektionens tävlingar


97 Allan Mossbergs Minne.


För att främja deltagande i föreningens tävlingar och mästerskap har detta pris instiftats. Kvalificeringstävlingar är föreningens samtliga mästerskapstävlingar, för närvarande Gevär bana och fält, Korthåll bana, luftgevär stående, pistol bana och fält med finpistol samt grovpistol bana, Slaglåsgevär 50 m stå (Vetterli), slaglåsrevolver (Mariette), mästerskapet i 10 kamp samt mästerskapet i Golf.

Segraren i respektive tävling erhåller 6 poäng, 2:an 5 poäng, 3:an 4 poäng osv. Samtliga deltagare erhåller minst 1 poäng.

För att tävling ska poängräknas enligt ovan, fordras att det är minst 5 deltagare i den tävlingen. Om den enskilda tävlingen samlar färre deltagare än 5 utgår det endast en poäng till var och en som deltagit. Sammanräknat 5 stycken tävlingar räknas per deltagare, innebärande att maxpoängen man kan uppnå ett år är 30 poäng.

De tre medlemmar som har högsta antalet sammanlagda poäng efter tävlingsåret erhåller pris ur Allan Mossbergs prisfond där segraren får hederspris motsvarande 50% av avkastningen, 2:an 30% och 3:an 20% av avkastningen. Årets segrare erhåller även en inteckning i Mossbergs pokal (ständigt vandrande).

Vid lika antal poäng sker särskiljning om priserna på grundval av flest antal 6 poängare, 5 poängare osv.

Styrelsen äger rätt att utöka/minska antalet tävlingar som ingår beroende på om vi tar upp nya grenar på programmet samt om någon gren inte länge samlar tillräckligt antal deltagare under en följd av år.