Vpr. 93 Meste Sektionsmästaren

Idrottssektionens tävlingar


Vpr. 93 Meste Sektionsmästaren av år 2015.


För att främja deltagande i föreningens mästerskap, har detta pris instiftats. Kvalificeringstävlingar är föreningens mästerskap i gevär: Bana och fältskytte samt Riksskölden. Pistol: Bana och fältskytte samt grovpistol bana. Idrott: 10-kampen, Bygdemans löpeld samt höstorienteringen. Fyra av dessa resultat räknas varav minst en i varje gren (Gevär, Pistol, Idrott). Segraren vid varje tillfälle erhåller 6 p, 2:an 5p, 3:an 4p osv. Samtliga deltagare erhåller minst 1 p. Den med högst totalpoäng under 4 delgrenar segrar för året. Vid lika högsta poäng sker särskiljning med hjälp av flest antal 6 p, 5p osv. Skulle det ej gå att särskilja på detta blir den som segrat i den för året till antal deltagare största grenen segrare. För att tävling skall poängräknas enligt ovan, fordras att det är minst 5 deltagare i den tävlingen. Om den enskilda tävlingen samlar färre deltagare än 5 utgår det endast en poäng till var och en som deltagit. Priset består av ett vandringspris som ska erövras tre gånger för att bli ständig egendom. Dessutom utgår ett hederspris till segraren.