Vpr. 83 Vårorientering med hcp

Stockholms Amatör Förening

Idrottssektionens tävlingar


Vpr. 83 Vårorienteringen med handikapp av år 2013


Om vandringspriset tävlas vid föreningens vårorientering med handikappbestämmelser enligt vpr 84. Ständig ägare blir den som fyra gånger vunnit detsamma.


JB Web Design