Vpr. 81 Fredborgs prisfond

Idrottssektionens tävlingar


Vpr.81 Fredborgs prisfond


Vinnare av priset blir var och en, som genom deltagande i Stockholms Amatör Förenings tiokamp under ett flertal år uppnått en beräknad sammanlagd poängsumma av 15.000 poäng. Tävlingarna för detta pris omfattar följande 9 grenar: löpning 100, 400 och 1500 m, höjd-, längd och stavhopp samt kulstötning, diskuskastning och spjutkastning. Tävlande behöver ej delta i samtliga grenar, ej heller i en obruten följd av år, för att tillgodoräkna sig poäng för priset. De tävlande indelas i följande klasser:

Junior, Senior, från och med det år under vilket de uppnår 18 års ålder, Oldboys A, från och med det år under vilket de uppnår 32 års ålder, Olboys B, från och med det år under vilket de uppnår 43 års ålder

samt Veteraner från och med det år under vilket de uppnår 51 års ålder. Den beräknade poängsumman utgör den jämlikt Svenska Idrotts förbundets poängtabell i fri idrott för tiokamp, ökad med för juniorer med 25%, för oldboys A med 50%, oldboys B med 75% samt för veteraner med 100%.