Vpr. 80 Löwenhielms prisfond

Idrottssektionens tävlingar


Vpr.80 Löwenhielms prisfond.


För idrottsmäns/kvinnors, särskilt inom oldboysklassen, uppmuntran till fortsatta idrottsövningar har inom föreningen bildats en fond, från vars avkastning medel utgå till hederspris åt envar medlem, som genom deltagande under ett flertal år i föreningens mästerskapstävlingar i tiokamp uppnått en sammanlagd poängsumma av 20.000 poäng.(Se statuten för ytterliggare information) I detta pris utdelas även 50 tröstpoäng för juniorer och

25 tröstpoäng för seniorer och veteraner för genomförda grenar.