Vpr. 73 Mästerskap slaglåsrevolver

Svartkrutssektionen Tävlingar

 

Vpr. 73 Poängpris. Mästerskap slaglåsrevolver av år 2007

 

Om detta pris tävlas vid föreningens mästerskap i slaglåsrevolver, varvid mästaren erhåller 5 p, andre man 4 p, tredje man 3 p, fjärde man 2 p. Platssiffrorna fem t o m tio renderar en poäng. Priset tillfaller den skytt som först uppnår 16 poäng. Om flera skyttar samtidigt skulle uppnå 16 poäng, tilldelas priset den med högsta poängen. Vid lika resultat går den skytt före som har högsta resultatet vid den sista tävlingen.

 

JB Web Design