Hpr. 70 Urban Nilssons pris

Pistolsektionens tävlingar

 

Hpr.70 "Urban Nilssons pris" av år 2014.

 

Tävlingen utförs dels med två femskottsserier mot internationell tavla, avstånd 25 meter, tid sex minuter perserie. Dels med två figurserier om fem skott avstånd 25 meter, tid 45 sekunder per serie, varvid varje träff räknas som fem poäng. Skytt med högst poäng erhåller vid varje skjuttillfälle ett hederspris. Vandringspriset utlottas under de första fyra åren bland de skyttar ur Amatörföreningen som fullföljt tävlingen. Det femte året utlottas vandringspriset bland de skyttar ur Amatörföreningen som tidigare deltagit minst två gånger i tävlingen.

 

För er som inte kan se resultatet i webläsaren nedan har vi två andra lösningar

1. Klicka här för att öppna en PDF-fil

2. Klicka här för att öppna en Excel-fil.

JB Web Design