Pistolstyrelsen

Stockholm Amatör Förening

Pistolstyrelsen

Pistolstyrelsen i Stockholms Amatör Förening

Ordförande: Conny S.

Vice Ordförande: Hannu K.

Sekreterare: Manne B.

Utbildningsansvarig: Björn R.

Materialansvarig: Dennis S.

Arbetsinsatsansvarig: Henrik J.

Resultatansvarig: Henrik J.

Hacksjöansvarig: David L.

 

JB Web Design