Vpr. 88 Vårorientering

Stockholms Amatör Förening

Idrottssektionens tävlingar


Vpr. 88 Vårorienteringen av år 2012.


Segrare i vårorientering oavsett ålder, minst tre deltagare. Skall erövras fyra gånger för att bli ständig egendom.


JB Web Design