Vpr. 31 Folke Fagrell

Gevärssektionens tävlingar

Vpr. 31 Folke Fagrell

För hugfästandet av minnet av föreningens år 1919 avlidne mångåriga medlem Folke Fagrell har genom frivilliga bidrag från enskilda föreningsmedlemmar insamlats en fond, vars årliga avkastning användes till inköp av ett hederspris enligt vinnarens önskan. Till andre man utgår ett hederspris. För priset gäller följande tävlingsregler: En svensk huvudskjutning enligt respektive klassprogram plus en ställningsserie (3 kn, 2 st). Skytt som i dessa två omgångar erhåller högsta sammanlagda poäng erövrar priset. I händelse av lika poängsumma går den före som uppnått högsta poängen i sista serien. Särskiljning sker enligt skytteboken

 

För er som inte kan se resultatet nedan har två lösningar

1. Klicka här för att öppna en PDF-fil

2. Klicka här för att öppna en Excel-fil.

Resultat 2014

JB Web Design