Tävlingar

Gevärssektionens tävlingar

OBS!

Vid våra skjutningar är det obligatoriskt att medföra medlemskortet. Den som inte medför kort eller kvitto på erlagd medlemsavgift riskerar att avvisas från skjutningen. Den som mot förmodan inte fått sitt medlemskort ombedes kontakta ordförande i pistolsektionen.

 

Skjutprotokoll i zip-format.

Hur siktar man när man skjuter pistol?

 

 

JB Web Design